direct naar inhoud van Artikel 13 Water
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

Artikel 13 Water

13.1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. vaarwater, afwateringskanalen, de waterhuishouding en waterstaatsdoeleinden;
  • b. bruggen, uitsluitend ter plaatse waar op de plankaart de aanduiding voorkomt;
  • c. steigers voor aanleggen van vaartuigen, uitsluitend ter plaatse waar op de plankaart de aanduiding 'steiger' voorkomt;
  • d. ligplaats voor woonboten, uitsluitend ter plaatse waar op de plankaart de aanduiding 'specifieke vorm van water - zone ligplaatsen woonboten maximum aantal ligplaatsen' voorkomt, met dien verstande dat het maximum aantal ligplaatsen zoals in de zone is aangegeven niet mag worden overschreden;
  • e. een kunstwerk, uitsluitend ter plaatse waar op de plankaart de aanduiding 'specifieke vorm van water - kunstwerk' voorkomt;
  • f. wissellocatie voor het tijdelijk plaatsen van woonboten en bedrijfsvaartuigen, uitsluitend ter plaatse waar op de plankaart de aanduiding 'specifieke vorm van water - wisselplaats woonboten/bedrijfsvaartuigen' voorkomt;
  • g. jachthavens en bijbehorende aanlegsteigers, uitsluitend ter plaatse waar op de plankaart de aanduiding 'jachthaven' voorkomt;
  • h. sluizen, uitsluitend ter plaatse waar op de plankaart de aanduiding 'sluis' voorkomt;
13.2 Bouwregels

Op de tot 'Water' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde worden opgericht ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

13.2.1 Maximale bouwhoogte bouwwerken geen gebouw zijnde

De maximale bouwhoogte bedraagt 2 meter.

13.2.2 Maximale bouwhoogte kunstwerk

De maximale bouwhoogte voor het kunstwerk ter plaatse van de aanduiding op de plankaart bedraagt 6 meter.