direct naar inhoud van Artikel 9 Recreatie
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

Artikel 9 Recreatie

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. plegen van onderhoud aan recreatievaartuigen;
  • b. stallen van recreatievaartuigen;
  • c. bijbehorend parkeren;
  • d. jachthavenverenigingsactiviteiten.
9.2 Bouwregels

Op de tot 'Recreatie' bestemde gronden mogen uitsluitend een gebouw en bouwwerken geen gebouw zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met in achtneming van de volgende bepalingen:

9.2.1 Maximale bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3,5 meter.

9.2.2 Gebouwen

Het gebouw dient te worden opgericht binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak. De bouwhoogte bedraagt maximaal 6 meter.