direct naar inhoud van Artikel 27 Procedureregels
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

Artikel 27 Procedureregels

27.1 Besluit omtrent exploitatieplan

Het dagelijks bestuur is bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.12.3 van de Wet ruimtelijke ordening, gelijktijdig met de vaststelling van een wijzigingsplan als bedoeld in dit bestemmingsplan, een met dit besluit samenhangend besluit omtrent een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12.1 of 6.12.2 vast te stellen.

27.2 Coördinatieregeling

De sloopvergunning als bedoeld in artikel 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening en de sloopvergunning als bedoeld in artikel 37 Monumentenwet 1988 worden op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd behandeld met de sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Bouwverordening Amsterdam 2003.

27.3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Waar in dit bestemmingsplan is bepaald dat het dagelijks bestuur bevoegd is ontheffing te verlenen van de bouw- en/of gebruiksregels op grond van artikel 3.6 lid 1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening, is het dagelijks bestuur bevoegd om met ingang van inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op grond van artikel 2.12 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bij omgevingsvergunning af te wijken van deze bij dit plan aangegeven bouw- en/of gebruiksregels.