direct naar inhoud van 1.1 Ligging en grenzen van het plangebied
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

1.1 Ligging en grenzen van het plangebied

Het gebied van het bestemmingsplan Oostelijke eilanden ligt in het oostelijk deel van de Amsterdamse binnenstad tussen de spoordijk in het noorden en oosten en de Kadijken en Dapperbuurt (stadsdeel Oost-Watergraafsmeer) in het zuiden. De grenzen worden gevormd door de Kattenburgerstraat in het westen, de Dijksgracht en Frans de Wollantstraat (sporenboog) in het noorden, de Keerwal in het oosten en de Nieuwe Vaart, Zeeburgerstraat en het Lozingskanaal in het zuiden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01_0001.jpg"

Afbeelding 1. Ligging en begrenzing van het plangebied

Het noordelijk deel van het eiland Oostenburg (ook wel het Oostenburgereiland genoemd, of het voormalig Stork-terrein), is buiten het bestemmingsplangebied gelaten. Op dit moment is onduidelijk welke ontwikkelingen wenselijk zijn op dit terrein. Te zijner tijd zal een apart bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

Voor de zuidelijke kop van de Czaar Peterbuurt is een apart bestemmingsplan opgesteld met als doel nieuwbouw mogelijk te maken: het bestemmingsplan "Kop Czaar Peterbuurt". Over dit plan is in juni 2008 inspraak gehouden. De procedure heeft vertraging opgelopen vanwege opmerkingen van Waternet in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. De opmerkingen betroffen de ligging van de waterkering in het gebied. Inmiddels is in overleg met Waternet de ligging van de secundaire waterkering aangepast. De opgelopen vertraging heeft tot gevolg dat het bestemmingsplan "Kop Czaar Peterbuurt" is ingehaald door de ontwikkeling van het bestemmingsplan Oostelijke eilanden. De zuidelijke kop van de Czaar Peterbuurt is daarom alsnog in het ontwerpbestemmingsplan Oostelijke eilanden meegenomen.