direct naar inhoud van 1.2 Aanleiding
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

1.2 Aanleiding

Op 11 oktober 1995 heeft de toenmalige Raadscommissie voor Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van de gemeente Amsterdam ingestemd met de Nota Vernieuwing Bestemmingsplannen Binnenstad, waarin is voorgesteld om het juridisch planologische instrumentarium van de binnenstad te herzien. In het kader van de vernieuwingsoperatie is nu een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld voor de Oostelijke eilanden.

Het plangebied wordt op dit moment bedekt door meerdere bestemmingsplannen, verschillend van aard, omvang en ouderdom. De meeste plannen zijn verouderd. De stedenbouwkundige visie op het gebied is veranderd. De plansystematiek is aan uniformisering, herijking en vernieuwing toe.

Het bestemmingsplan Oostelijke eilanden vervangt de volgende plannen:

1. Verordening houdende voorschriften als bedoeld in art. 43 de Woningwet, met betrekking tot de aard der bebouwing en het gebruik der gronden gelegen in enige gedeelten van de bebouwde kom der gemeente Amsterdam (verordening voor de bedrijfsgebieden), vaststelling Burgemeester bij besluit van 21 mei 1943, nr. 152;

2. Bestemmingsplan Wittenburgergracht-Oostenburgergracht, besluit Gemeenteraad van 3 april 1985, nr.549, goedkeuring Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 5 augustus 1986, nr.72;

3. Bestemmingsplan Czaar Peterbuurt, blok N 41, besluit Gemeenteraad van 28 juni 1995, nr. 347B, goedkeuring Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 7 november 1995, nr.-712465, onherroepelijk per 8 juli 1996;

4. Bestemmingsplan Czaar Peterbuurt West, besluit Gemeenteraad van 23 oktober 1996, 497B, goedkeuring Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 13 mei 1997, nr.96-714036, onherroepelijk per 9 november 1998;

5. Bestemmingsplan Czaar Peterbuurt Oost (Funen), besluit Gemeenteraad van 21 juni 2000, nr.401, goedkeuring Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 6 oktober 2000, nr.2000-27646, onherroepelijk per 28 december 2000;

6. Eerste herziening bestemmingsplan Czaar Peterbuurt blok N 41, besluit Stadsdeelraad Centrum van 12 december 2002, goedkeuring Gedeputeerde Staten bij besluit van 8 juli 2003, nr.2003-4353, onherroepelijk per 28 januari 2004;

7. Bestemmingsplan Zeeburgerpad, besluit stadsdeelraad van 26 juni 2003, goedkeuring Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 2 februari 2004, nr.2003-30097, onherroepelijk per 1 april 2004.

Voor Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg gelden geen bestemmingsplannen.