direct naar inhoud van 1.6 Digitalisering bestemmingsplannen
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

1.6 Digitalisering bestemmingsplannen

Onder de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening, worden verplichtingen opgelegd ten aanzien van de opzet en de presentatie van het bestemmingsplan. Zij hebben tot doel meer eenheid te brengen in de opbouw en de presentatie van bestemmingsplannen. De nieuwe regelgeving is op 1 januari 2010 in werking getreden. De regelgeving geeft standaarden voor bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen ten aanzien van de verbeelding (plankaart), de regels en de toelichting. Dit heeft ertoe geleid dat het bestemmingsplan Oostelijke eilanden wat betreft opzet en presentatie van verbeelding en regels afwijkt van de eerdere bestemmingsplannen uit de vernieuwingsoperatie. De inhoud van de regeling sluit uiteraard nog wel aan bij de eerder vernieuwde plannen.