direct naar inhoud van 12.4 Blankenstraat
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

12.4 Blankenstraat

Aan de Blankenstraat 392-398 is in het bestemmingsplan een vergroting van het huidige bouwvolume opgenomen. Gelet op deze wijziging in het planologische regime is in opdracht van het stadsdeel een planschaderisico-analyse uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat deze ontwikkeling een risico op planschade voor omliggende opjecten in zich houdt. De stadsdeelraad heeft - mede naar aanleiding van het overleg tussen bewoners en initiatiefnemer - bij amendement het bestemmingsplan op dit onderdeel gewijzigd vastgesteld. De bestaande bouwhoogte uit het bestemmingsplan Czaar Peterbuurt West van 4 meter wordt aan de parkzijde in het bestemmingsplan Oostelijke eilanden op 9 meter gesteld. De bouwhoogte zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan is van 12 en 5 meter verlaagd naar 9, 6 en 5 meter. Gelet op de gewijzigde vaststelling en de stedenbouwkundige wens het voorgestelde volume op deze plek te realiseren ter afsluiting van het park, wordt het planschaderisico aanvaardbaar geacht.