direct naar inhoud van 4.4 Water
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

4.4 Water

Omdat het water bijdraagt aan het typisch Amsterdamse karakter van het plangebied dient de waterstructuur van dit voormalige havengebied beschermd te worden. Privatisering van het water en de walkant dient te worden vermeden om dit karakter niet aan te tasten. Dempingen en het bouwen van steigers is daarom niet toegestaan.

In januari 2006 is de "Visie op het water van de Amsterdamse binnenstad" door de stadsdeelraad vastgesteld. Daarin staan de globale plannen van het stadsdeel met betrekking tot ligplaatsen en steigers. In januari 2008 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum het Steigerplan voor de Amsterdamse binnenstad vastgesteld, waarin een lijst met wenselijke locaties voor steigers is opgenomen om het bedrijfsmatig goederen- en personenvervoer over water te bevorderen. In afwachting van de vertaling van de visie naar een bestemmingsplan water is in dit bestemmingsplan de huidige situatie ten aanzien van het watergebruik, waaronder de steigers en ligplaatsen voor woonboten, opgenomen. In de Oostenburgervaart zijn de ligplaatsen volgens het nu geldende bestemmingsplan Oostenburg-noord opgenomen.

De primaire waterkering langs de Zeeburgerstraat en de secundaire directe verholen waterkering zijn op de plankaart aangegeven. Uitgangspunt is dat de waterkerende functie niet mag worden verminderd of tenietgedaan (zie ook hoofdstuk 9).