direct naar inhoud van 5.11 Overige functies
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

5.11 Overige functies

5.11.1 Ontwikkeling

Onder de 'overige functies' valt een aantal soorten gebruik die een ongewenste druk op het woon- en leefklimaat kunnen geven en waarvan nieuwe vestiging of verdere uitbreiding in de binnenstad niet gewenst is.

Een eerste groep van deze 'overige functies' wordt gevormd door raamprostitutie en seksinrichtingen (seksclubs, -winkels en -bioscopen). Een tweede groep van deze 'overige functies' omvat automatenhallen, telefoon- en/of faxservice, geldwisselkantoren en smartshops. Op dit moment zijn in het plangebied geen van deze functies aanwezig.

5.11.2 Uitgangspunten

Aangezien in het plangebied op dit moment geen van deze functies aanwezig is en vanwege de wens tot behoud van de attractiviteit van het plangebied in het algemeen, is vestiging van seksclubs en sekswinkels en -bioscopen, (raam)prostitutie, automatenhallen, telefoon- en/of faxservice, geldwisselkantoren en smartshops uitdrukkelijk uitgesloten.