direct naar inhoud van 7.3 Bedrijfshinder
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

7.3 Bedrijfshinder

In het plangebied is een aantal bedrijven gevestigd met een zwaardere geluidsbelasting, zoals bierbrouwerij 't IJ (milieuhindercategorie IV). Bestaande bedrijven die in milieuhindercategorie III of hoger vallen, en niet op het Oostenburgereiland of het Zeeburgerpad zijn gesitueerd, zijn als zodanig op de bestaande locatie in de regels opgenomen. Bestaande bedrijven die de maximale milieuhindercategorieƫn overschrijden hebben dus een maatbestemming gekregen, dat wil zeggen alleen deze met name genoemde bedrijven zijn op de genoemde locaties toegestaan.

Door middel van een algemene ontheffing wordt de mogelijkheid geboden om bedrijven uit een hogere milieuhindercategorie te vestigen. Ook is een ontheffing mogelijk voor bedrijfssoorten die niet op de lijst voorkomen. Voorwaarden voor het verlenen van ontheffing is dat het bedrijf in vergelijking met de bedrijfssoorten die volgens de Staat van Inrichtingen zijn toegestaan, geen blijvende, onevenredige afbreuk doet aan het woon- en leefmilieu door hinder en/of gevaar. In samenhang hiermee kan als aanvullende eis worden gesteld dat het bedrijf de nodige voorzieningen treft.