direct naar inhoud van 7.4 Bodem
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

7.4 Bodem

In het kader van het project Wiener zijn verschillende bodemonderzoeken gedaan. Het laatste rapport is van 3 juni 2008 en betreft een aanvullend onderzoek voor het in kaart brengen en begrenzen van de diverse verontreinigingen. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, zoals bedoeld in de Wet Bodem Bescherming, met mobiele en immobiele waarden (in de grond en het grondwater). De aanwezige rapporten dienen als basis voor het te maken Saneringsplan. Als het definitieve bouwplan bekend is zal in overleg met het bevoegd gezag (de Dienst Milieu en Bouwtoezicht) het saneringsplan worden gemaakt. Dit overleg kan leiden tot extra onderzoeken.