direct naar inhoud van 9.2 Waterkeringen en sluizen
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

9.2 Waterkeringen en sluizen

De Zeeburgerstraat is een primaire waterkering. De brug over het Lozingskanaal is ook onderdeel van de primaire waterkering, door de schutsluis "Dageraad". De primaire waterkering Zeeburgerstraat keert gevaarlijk buitenwater van het IJ, onderdeel van de Noordzeekanaal boezem. De primaire waterkering is als zodanig bestemd. De waterkerende functie mag niet worden verminderd of tenietgedaan. Voorts is de totale keurzone op de plankaart aangegeven. Binnen de keurzone, waaronder de gronden bestemd als Primaire waterkering, geldt dat alle activiteiten getoetst moeten worden aan de keur van AGV.

Het plangebied wordt doorsneden door een verholen, direct secundaire waterkering (in spreekterm: laagwaterkering). 'Verholen' houdt in dat de waterkering op het maaiveld niet herkenbaar is als dijklichaam. De kering is direct omdat het de eerste bescherming biedt tegen overstroming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering. De kering is een onderdeel van een hoger gelegen gebied of zone. De kering is secundair omdat hij van regionaal belang is. De kering loopt door het Funenpark, via de Cruquiuskade over de Eilandenboulevard en over de sluis in de Nieuwe Vaart naar de Kadijken. De waterkering wordt gebruikt bij de verversing van de grachten en bij hoogwaterbemaling via gemaal Zeeburg. Op het moment dat het IJ en de Amstel te hoog staan, wordt de verholen, direct secundaire waterkering gesloten en wordt het water van de Amstel via het gemaal Zeeburg bemalen naar het IJmeer. Voor werkzaamheden in en om deze kering is een ontheffing noodzakelijk van het hoogheemraadschap AGV van de geldende keur.