direct naar inhoud van 9.7 Aanlegsteigers en woonschepen
Plan: Oostelijke eilanden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0901BPSTD-OH01

9.7 Aanlegsteigers en woonschepen

De in de bestemming "Water" toegestane aanlegsteigers zijn ook onderhevig aan de keur van AGV (bijvoorbeeld geen verduurzaamde materialen).

In het plangebied liggen woonschepen. Naast de gemeente heeft ook Waternet/AGV beleid ten aanzien van woonschepen. Voor dit beleid wordt verwezen naar de beleidsnota "Vaarwater op orde" (2006) van AGV.

De Nieuwe Vaart ten oosten van de keersluis en het Lozingskanaal zijn onderdeel van het gevoelig gebied Gemaal Zeeburg waarvan de hoogwaterbemaling (verversing) plaatsvindt door het gemaal Zeeburg. De afwatering geschiedt via de Nieuwe vaart en het Lozingskanaal. In deze waterwegen mag het bestaande doorstroomprofiel op geen enkele wijze verder worden aangetast. Dit geldt voor nieuwe werken en woonschepen maar ook voor vervanging of verbouwing van bestaande werken en vervanging of verbouwing van bestaande woonschepen, die tot een grotere waterverplaatsing of een grotere weerstand tegen doorstroming leiden.