direct naar inhoud van Artikel 6 Dubbelbestemming Waarde - cultuurhistorie
Plan: Huidekoperstraat 13-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A1002BPSTD-OH01

Artikel 6 Dubbelbestemming Waarde - cultuurhistorie

6.1 Bestemmingsomschrijving
  • a. De gronden aangewezen voor 'Waarde-cultuurhistorie' zijn naast de op de verbeelding aangegeven andere bestemming(en) tevens bestemd voor het behoud, herstel en versterking van de met het beschermde stadsgezicht verbonden cultuurhistorische en architectonische waarden.
  • b. De bestemming 'Waarde-cultuurhistorie' is primair ten opzichte van de bestemmingen 'Gemengd' en 'Tuin'.
6.2 Bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels

Daar waar het dagelijks bestuur bij omgevingsvergunning af kan wijken op grond van artikel 3.4 geldt voor de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde-cultuurhistorie' als aanvullend criterium dat toepassing van die mogelijkheid niet tot gevolg mag hebben dat de karakteristiek van het stadsgezicht in onevenredige mate wordt aangetast en/of aan de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied onevenredige afbreuk wordt gedaan.