direct naar inhoud van 1.2 Ligging en grenzen van het plangebied
Plan: Huidekoperstraat 13-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A1002BPSTD-OH01

1.2 Ligging en grenzen van het plangebied

Het plangebied ligt in de Frederikspleinbuurt. Deze maakt deel uit van de zuidelijke binnenstad van Amsterdam. Het plangebied omvat de huidige bebouwing en een klein gedeelte van het binnenterrein van de percelen van de Huidekoperstraat 13-15 en Huidekoperstraat 17. Het plangebied wordt begrensd door de voorgevelrooilijn van beide percelen, de belendende bebouwing en het binnenterrein.