direct naar inhoud van 1.6 Digitalisering bestemmingsplannen
Plan: Huidekoperstraat 13-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A1002BPSTD-OH01

1.6 Digitalisering bestemmingsplannen

Onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening, worden verplichtingen opgelegd ten aanzien van de opzet en de presentatie van het bestemmingsplan. Zij hebben tot doel meer eenheid te brengen in de opbouw en de presentatie van bestemmingsplannen. De nieuwe regelgeving treedt op 1 januari 2010 in werking. De regelgeving geeft standaarden voor bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen ten aanzien van de verbeelding, de regels en de toelichting.