direct naar inhoud van 10 Rapportage overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Huidekoperstraat 13-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A1002BPSTD-OH01

10 Rapportage overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Over het ontwerpplan is overlegd met de volgende instanties:

1. Provincie Noord-Holland;
2. Inspectie VROM;
3. B&W van Amsterdam;
4. Waternet;
5. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De provincie, burgemeester en wethouders van Amsterdam en Waternet hebben aangegeven in te stemmen met het plan. Van de overige overlegpartners is geen reactie ontvangen, hetgeen betekent dat zij geen opmerkingen hebben.