direct naar inhoud van 4.2 Wonen
Plan: Huidekoperstraat 13-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A1002BPSTD-OH01

4.2 Wonen

4.2.1 Ontwikkeling

In de omgeving van het plangebied is een mix van woon- en werkfuncties aanwezig. In de Huidekoperstraat wordt overwegend gewoond, aan de zijde van het Frederiksplein bevinden zich met name kantoorpanden.

4.2.2 Uitgangspunten

Binnen de bestemming 'Gemengd' is wonen toegestaan op alle bouwlagen. Ten aanzien van het omzetten van wonen naar niet-wonen geldt dat de woningvoorraad in de binnenstad wordt beschermd door de Huisvestingswet, de Partiële Regionale Huisvestingsverordening. Alle woonruimte is beschermd, ongeacht de huur- of koopprijs. Om het algemeen belang van behoud of samenstelling van de woonruimtevoorraad te kunnen afwegen tegen de veelal individuele belangen bij onttrekking van woonruimte aan de woningvoorraad, zijn beleidsregels vastgesteld. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen woonruimte onder en boven de individuele huursubsidiegrens en koopprijsgrens. Het beleid over het onttrekken van woningen onder deze grenzen is streng vanwege het belang dat is gediend met het behoud van goedkope woningen in de binnenstad. In de nota Hotelbeleid is als één van de criteria opgenomen dat bij de omzetting van de woonfunctie naar een hotelfunctie het aantal kamers in een redelijke verhouding dient te staan tot het aantal woningen dat verdwijnt.