direct naar inhoud van 5.3 De verbeelding
Plan: Huidekoperstraat 13-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A1002BPSTD-OH01

5.3 De verbeelding

Om aan de verplichting vanuit de Wet ruimtelijke ordening te voldoen, dient de verbeelding op twee wijzen beschikbaar te worden gesteld: zowel analoog als digitaal. Beide verbeeldingen moeten in samenhang met de regels kunnen worden gelezen en begrepen. Bij discrepantie heeft de digitale verbeelding voorrang op de analoge.

Op de verbeelding met legenda zijn de verschillende bestemmingen te vinden. Het bestemmingsplan kent de volgende bestemmingen 'Gemengd', 'Tuin', de dubbelbestemming 'Waarde archeologie D' en de dubbelbestemming 'Waarde cultuurhistorie'. De archeologische verwachtingswaarden en de cultuurhistorische waarde zijn hiermee in het bestemmingsplan verankerd.

De opbouw van de bestemmingsregels is, overeenkomstig de landelijk voorgeschreven Regeling standaarden ruimtelijke ordening, als volgt: bestemmingsomschrijving, bouwregels, nadere eisen, ontheffing van de bouwregels, specifieke gebruiksregels, ontheffing van de gebruiksregels, sloopvergunning en wijzigingsbevoegdheid.

Op de verbeelding komen enkele functieaanduidingen voor, ten behoeve van bebouwde en onbebouwde parkeervoorzieningen. Daarnaast zijn er enkele bouwaanduidingen op de verbeelding opgenomen.

De analoge verbeelding is getekend op een topografische ondergrond, schaal 1:1000. Op elk perceel is een huisnummer aangegeven, zodat eenvoudig is na te gaan welke bestemming ter plaatse geldt.