direct naar inhoud van 5.5 Algemene regels
Plan: Huidekoperstraat 13-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A1002BPSTD-OH01

5.5 Algemene regels

Naast een standaard antidubbeltelbepaling is in de algemene regels als algemene bouwregel opgenomen dat aanvullende werking van de Bouwverordening is uitgesloten. Voorts is een aantal algemene regels over bij omgevingsvergunning afwijken opgenomen, zoals voor balkons, voor bergbezinkbassins en GSM-antennes.

In de algemene regels is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, die het mogelijk maakt de 'Staat van Inrichtingen' te wijzigen in die zin dat hieraan functies kunnen worden toegevoegd of de daarin opgenomen functies kunnen worden ingedeeld bij een andere milieucategorie.

Daarnaast kent het bestemmingsplan nog een algemene regel waarmee ondergeschikte afwijkingen ten opzichte van het bestemmingsplan, vergund kunnen worden die niet onder één van de bepalingen bij de bestemmingsregels zijn onder te brengen.