direct naar inhoud van 6.1 Geluid
Plan: Huidekoperstraat 13-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A1002BPSTD-OH01

6.1 Geluid

Volgens de Wet geluidhinder (Stb. 350, 2006) ligt de locatie binnen de geluidzone van een weg: Weteringschans-Frederiksplein. De normstelling in de Wet geluidhinder bestaat uit een voorkeurswaarde en een maximale toelaatbare geluidsbelasting. Voor wegverkeerslawaai zijn deze 48 resp. 63 dB. Als uit onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar de maximale toelaatbare geluidbelasting niet wordt overschreden kan het dagelijks bestuur een hogere grenswaarde vaststellen.

Onderzoek is uitgevoerd door Caubert-Huygens, raadgevende ingenieurs. Het rapport is als bijlage bijgevoegd. Het onderzoek wijst uit dat op elk van de twee percelen drie woningen zijn voorzien waarvoor een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld. Het gaat om een geringe overschrijding van de voorkeurswaarde. De procedure op grond van de Wet geluidhinder wordt parallel aan het bestemmingsplan doorlopen.