direct naar inhoud van 6.3 Bodem
Plan: Huidekoperstraat 13-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A1002BPSTD-OH01

6.3 Bodem

In opdracht van Frederiksplein 42 Vastgoed bv heeft Tauw bv een nader bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Huidekoperstraat 13-17 te Amsterdam.

Aanleiding tot het bodemonderzoek wordt gevormd door de resultaten van het verkennend bodemonderzoek dat ter plaatse is uitgevoerd en de voorgenomen verkoop en herontwikkeling van het perceel.

Op de locatie zijn vormen van verontreiniging aangetroffen. De aangetroffen verontreiniging zal beheerst worden door voorafgaand aan werkzaamheden in het grond/ funderingsherstel een BUS-melding (verkorte procedure saneringsplan) uit te voeren. Beide verontreinigingen veroorzaken bij het gebruik wonen zonder tuin geen risico's voor de mens, ecologie en verspreiding. Geconcludeerd wordt dat de grond functiegeschikt is voor wonen zonder tuin. Het volledige bodemonderzoek is als bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen.