direct naar inhoud van 6.5 Externe veiligheid
Plan: Huidekoperstraat 13-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A1002BPSTD-OH01

6.5 Externe veiligheid

Beleidskader

In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (REVI II) zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen vastgelegd en is bepaald dat het plaatsgebonden risico rondom een functie niet groter mag zijn dan een kans van één op een miljoen (PR 10-6) per jaar. Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een transportroute bevindt, overlijdt door een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen op die route. Dit risico mag nergens groter zijn dan één op één miljoen per jaar. Dat risico leent zich daarmee goed voor het vaststellen van een veiligheidszone tussen een route en kwetsbare bestemmingen, zoals woonwijken. Voor dit bestemmingsplan speelt het plaatsgebonden risico niet. In de ruime omgeving van het plangebied zijn geen LPG-tankstations of andere inrichtingen aanwezig, die vallen onder het Bevi. Daarnaast is het plangebied ook niet gelegen binnen de invloedssfeer van transportroutes.