direct naar inhoud van 6.8 Luchthavenindelingsbesluit
Plan: Huidekoperstraat 13-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A1002BPSTD-OH01

6.8 Luchthavenindelingsbesluit

Het Luchthavenindelingbesluit is op 20 februari 2003 in werking getreden. In het Luchthavenindelingbesluit zijn normen en regels opgenomen voor de bebouwing rond Schiphol. Het besluit gaat vergezeld van vijf overzichtskaarten. Ze geven een beeld van achtereenvolgens het luchthaven- en beperkingengebied en beperkingen rond bebouwing, bouwhoogtes en vogels.

Het plangebied valt buiten het beperkingengebied voor bebouwing en vogels. Voor wat betreft de hoogtebeperking is het plangebied gelegen binnen een vlak met toegestane bouwhoogte 150 meter. De toegestane bouwhoogten binnen het plangebied blijven daar ver onder zodat het bestemmingsplan met het LIB in overeenstemming is.