direct naar inhoud van Artikel 12 Gemengd - 6
Plan: Oostelijk Havengebied Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.BP01117-VG01

Artikel 12 Gemengd - 6

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 6' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. passagiers terminal, met bijbehorende aankomst- en vertrekhal;
 • b. kantoren;
 • c. horeca I, IIa, III en horeca IV in de eerste en tweede bouwlaag;
 • d. horeca V;
 • e. dienstverlening;
 • f. detailhandel;
 • g. ondergeschikte horeca ter plaatse van detailhandel;

met de daarbij behorende:

 • h. erven;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • a. pleinen;
 • b. fiets- en/of voetpaden;
 • c. parkeervoorzieningen met bijbehorende in- en uitritten in maximaal twee bouwlagen onder maaiveld;
 • d. laad- en losvoorzieningen;
 • e. groen;
 • f. water;
 • g. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemeen

Op en onder de in 12.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

12.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. maximale bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
12.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 m1.
12.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. voor de ondergeschikte horeca, zoals bedoeld in 12.1, onder g, geldt dat maximaal 20% van het netto-vloeroppervlak van de detailhandel met een maximum van 20 m² gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca van een categorie I of IV;
 • b. voor horeca V zoals bedoeld in 12.1, onder d geldt een totaal maximum netto-vloeroppervlakte van 1.000 m²;
 • c. voor dienstverlening en detailhandel zoals bedoeld in 12.1, onder e en f geldt een gezamenlijk totaal maximum netto-vloeroppervlakte van 1.000 m².