direct naar inhoud van Artikel 14 Groen
Plan: Oostelijk Havengebied Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.BP01117-VG01

Artikel 14 Groen

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groen;
 • b. fiets- en/of voetpaden;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. water, waterstaatsdoeleinden en oevervoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw;
 • g. objecten van beeldende kunst;
 • h. parkeervoorzieningen onder maaiveld;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' zijn nutsvoorzieningen toegestaan;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - trambaan' zijn trambanen toegestaan.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Op en onder de in 14.1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met uitzondering van:

 • a. parkeervoorzieningen onder maaiveld;
 • b. nutsvoorzieningen.

14.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. ten behoeve van parkeren zijn uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan;
 • b. voor nutsvoorzieningen geldt een maximale bouwhoogte van 5 meter.

14.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 12 m1;
 • b. de hoogte van speelvoorzieningen bedraagt maximaal 6 m1;
 • c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 m1.