direct naar inhoud van Artikel 16 Tuin
Plan: Oostelijk Havengebied Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.BP01117-VG01

Artikel 16 Tuin

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. tuinen, met inbegrip van bijbehorende voetpaden;
  • b. gebouwde parkeervoorzieningen met bijbehorende in- en uitritten in het souterrain en/of de kelder;
  • c. berging ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin-berging';
  • d. het gebruik conform het toegestane gebruik van de aangrenzende (hoofd)bebouwing.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Op en onder de in 16.1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met uitzondering van:

  • a. gebouwde parkeervoorzieningen met bijbehorende in- en uitritten in het souterrain en/of de kelder;
  • b. berging ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin-berging'.
16.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan;
  • b. maximale bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin-berging': 3 meter.
16.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

  • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 m1.