direct naar inhoud van Artikel 18 Verkeer - 2
Plan: Oostelijk Havengebied Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.BP01117-VG01

Artikel 18 Verkeer - 2

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. pleinen;
 • b. fiets- en/of voetpaden;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'tunnel' is een tunnel met bijbehorende (verkeerskundige)voorzieningen toegestaan;

en de daarbij behorende:

 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. groen;
 • f. water;
 • g. laad- en losvoorzieningen;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Algemeen

Op en onder de in 18.1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

18.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 12 m1;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 6 m1.