direct naar inhoud van Artikel 25 Algemene aanduidingsregels
Plan: Oostelijk Havengebied Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.BP01117-VG01

Artikel 25 Algemene aanduidingsregels

25.1 Geluidszone
 • a. Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'Geluidszone - industrie - Johan van Hasseltkanaal' zijn de gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het industrieterrein 'Johan van Hasseltkanaal' op geluidsgevoelige gebouwen en terreinen.
25.2 Vaarweg
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - vaarweg' zijn de gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het tegengaan van:
  • 1. het belemmeren van de doorvaart van de scheepvaart in de breedte, hoogte en vaardiepte;
  • 2. het hinderen van de zichtlijnen voor de scheepvaart;
  • 3. het hinderen van zichtlijnen voor bedienings- en begeleidingsobjecten;
  • 4. het beperken van de toegankelijkheid voor hulpdiensten vanaf de wal;
  • 5. het belemmeren van de mogelijkheid tot het uitvoeren van beheer en onderhoud.
 • b. In afwijking van het bepaalde onder a geldt ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - vaarweg', de volgende regel:
  • 1. een op grond van de andere aangewezen bestemmingen toelaatbare ontwikkeling mag uitgevoerd worden indien het belang van deze ontwikkeling prevaleert boven het belang van de vaarweg voor de scheepsvaart.