direct naar inhoud van Artikel 4 Recreatie
Plan: Bestemmingsplan Bredius
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.C0901BPSTD-OH01

Artikel 4 Recreatie

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. zwembaden met bijbehorende voorzieningen als kleedruimten, bergingen en andere nevenruimten;
  • b. gebouwde parkeervoorzieningen in de kelder;
  • c. terrassen;
  • d. ligweiden;
  • e. groenvoorzieningen;
  • f. speelvoorzieningen;
  • g. afvalinzamelingssystemen;
  • h. fiets- en voetpaden;
  • i. water.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

De op grond van lid 4.1 toegestane gebouwde parkeervoorzieningen zijn uitsluitend toegestaan op maximaal 1 meter van de bestemmingrens van de aangrenzende bestemming "Gemengd".

4.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van een maximale bouwhoogte van 15 meter.