direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer
Plan: Bestemmingsplan Bredius
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.C0901BPSTD-OH01

Artikel 5 Verkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. rijwegen;
 • b. fiets- en voetpaden;
 • c. ongebouwde parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. kunstobjecten;
 • h. afvalinzamelingssystemen;
 • i. water.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. maximum bouwhoogte kunstobjecten: 10 meter;
 • b. maximum bouwhoogte overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 6 meter.