direct naar inhoud van Artikel 4 Groen
Plan: Overbrakerpolder 2013
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.E1005BPSTD-OW02

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. fiets- en voetpaden;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. kunstobjecten;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. afvalinzamelingssystemen;
 • g. ondergeschikte horeca;
 • h. natuurspeeltuinen met bijbehorende bergingen;
 • i. natuureducatiecentrum;
 • j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 4.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

4.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen ten behoeve van de natuurspeeltuin:
  • 1. situering: uitsluitend ter plaatse van het bouwvlak;
  • 2. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' staat aangegeven;
 • b. overige gebouwen:
  • 1. maximum bebouwingspercentage: 2% van het bestemmingsvlak;
  • 2. maximum bouwhoogte: 8 meter.
4.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 15 meter.