direct naar inhoud van Artikel 9 Recreatie
Plan: Overbrakerpolder 2013
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.E1005BPSTD-OW02

Artikel 9 Recreatie

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 9.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

9.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. maximum bebouwingspercentage bouwvlak: 100%;
  • b. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' staat aangegeven;
  • c. buiten de bouwvlakken zijn bijbehorende bouwwerken toegestaan met inachtneming van de volgende bepalingen:
    • 1. maximum bruto vloeroppervlakte: 20 m2 per gebouw;
    • 2. maximum bouwhoogte: 3 meter.
9.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

  • a. maximum bouwhoogte: 6 meter.
9.3 Specifieke gebruiksregels
9.3.1 Bedrijfswoning
  • a. maximum aantal: 1 per bestemmingsvlak;
  • b. maximum bruto vloeroppervlak: 150 m2.