direct naar inhoud van Artikel 21 Algemene gebruiksregels
Plan: Overbrakerpolder 2013
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.E1005BPSTD-OW02

Artikel 21 Algemene gebruiksregels

21.1 Algemeen gebruiksverbod

Het is verboden de in Bestemmingsregels bedoelde gronden en bouwwerken te gebruiken en/of te doen en/of laten gebruiken en/of in gebruik te geven op een wijze of tot een strijdig met de aan de grond gegeven bestemming, zoals die nader is aangeduid in de bestemmingsomschrijving.

21.2 Verbodsregels

Onder verboden gebruik als bedoeld in lid 21.1 wordt in elk geval begrepen het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van:

21.3 Ontheffing verbodsregels

Het dagelijks bestuur verleent ontheffing van het bepaalde in lid 21.1 wanneer strikte toepassing daarvan leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.