direct naar inhoud van Artikel 10 Sport
Plan: Overbrakerpolder 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.E1005BPSTD-VG01

Artikel 10 Sport

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvoorzieningen met bijbehorende ruimten als kleedkamers, kantine, opslagruimten, kantoren, bergingen, dienstwoning en andere nevenruimten;
 • b. maatschappelijke voorzieningen één en ander met uitzondering van geluidgevoelige maatschappelijke voorzieningen;
 • c. tuinen en erven;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. fiets- en voetpaden;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. kunstobjecten;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. afvalinzamelingssystemen;
 • j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 10.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

10.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in het bouwvlak;
 • b. maximum gezamenlijk bruto vloeroppervlakte: 1.000 m2;
 • c. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' staat aangegeven.
10.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 15 meter.
10.3 Specifieke gebruiksregels
10.3.1 Bedrijfswoning
 • a. maximum aantal bedrijfswoningen: 1;
 • b. maximum bruto vloeroppervlakte: 150 m2.