direct naar inhoud van Artikel 5 Maatschappelijk - 1
Plan: Overbrakerpolder 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.E1005BPSTD-VG01

Artikel 5 Maatschappelijk - 1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een begraafplaats met bijbehorende voorzieningen als gastenverblijven, ontvangstruimten, aula, een kapel, kantoren, bergingen en andere nevenruimten;
 • b. bedrijfswoningen;
 • c. tuinen en erven;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. fiets- en voetpaden;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. kunstobjecten;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. afvalinzamelingssystemen;
 • k. verkeersareaal;
 • l. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 5.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

5.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bebouwingspercentage: 100% van het bouwvlak;
 • b. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' staat aangegeven;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a en b mogen ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding "bijbehorende bouwwerken" bijbehorende bouwwerken worden gebouwd met een gezamenlijk oppervlakte van maximaal 500 m2, met inachtneming van:
  • 1. een maximale goothoogte van 4 meter en;
  • 2. een maximale bouwhoogte van 7 meter;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder b mag de maximale bouwhoogte met maximaal 6 meter worden overschreden ten behoeve van een torenspits.
5.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 15 meter.
5.3 Specifieke gebruiksregels
5.3.1 Bedrijfswoningen

Het maximum aantal bedrijfswoningen bedraagt 3.