direct naar inhoud van Artikel 6 Maatschappelijk - 2
Plan: Overbrakerpolder 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.E1005BPSTD-VG01

Artikel 6 Maatschappelijk - 2

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen, waaronder mede begrepen justitiĆ«le inrichtingen met bijbehorende kantoren, bergingen en andere nevenruimten;
 • b. tuinen en erven;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. fiets- en voetpaden;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. kunstobjecten;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. afvalinzamelingssystemen;
 • j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 6.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

6.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bebouwingspercentage: 100% van het bouwvlak;
 • b. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' staat aangegeven.
6.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 3 meter.