direct naar inhoud van Artikel 3 Gemengd
Plan: De Houthaven - Parkeergarage Pontsteiger
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.E1006BPSTD-OH01

Artikel 3 Gemengd

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. afval inzamelingssystemen;
 • b. bedrijven;
 • c. consumentverzorgende dienstverlening;
 • d. groen;
 • e. horeca van categorie 1, 3 en 4;
 • f. kantoren;
 • g. maatschappelijke voorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. parkeren;
 • j. steigers;
 • k. verblijfsgebied;
 • l. verkeersareaal;
 • m. water;
 • n. woonschepenligplaatsen.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

3.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' staat aangegeven;
 • b. maximum bebouwingspercentage: 100%;
3.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt een maximum bouwhoogte van 6 meter.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. voor maatschappelijke voorzieningen geldt:
  • 1. geluidgevoelige maatschappelijke voorzieningen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder zijn niet toegestaan
  • 2. gevoelige bestemmingen, zoals bedoeld in het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) zijn niet toegestaan;
 • b. voor parkeren geldt:
  • 1. parkeernorm bedrijven, consumentverzorgende dienstverlening, horeca van categorie 1, 3 en 4, kantoren: maximaal 1 parkeerplaats per 125 m2 bruto vloeroppervlak;
 • c. voor woonschepenligplaatsen geldt:
  • 1. maximum aantal: 8 in het plan;
  • 2. maximum lengte: 35 meter;
  • 3. maximum breedte: 6 meter;
  • 4. maximum hoogte: 4,5 meter;
  • 5. maximum hoogte stuurhut: 5,5 meter, over een lengte van maximaal 20% van het woonschip;
  • 6. maximum aantal bijboten per woonschip: 1;
  • 7. maximum lengte bijboten bij woonschepen: 12 meter.