direct naar inhoud van Artikel 4 Verkeer
Plan: De Houthaven - Parkeergarage Pontsteiger
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.E1006BPSTD-OH01

Artikel 4 Verkeer

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. afvalinzamelingssystemen;
 • b. nutsvoorzieningen;
 • c. parkeren;
 • d. steigers;
 • e. verblijfsgebied;
 • f. verkeersareaal;
 • g. water;
 • h. watersportvoorziening.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op en onder de in 4.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming, met dien verstande dat gebouwen slechts zijn toegestaan ten behoeve van:

 • a. parkeren;
 • b. in- en uitritten voor parkeren;
 • c. nutsvoorzieningen;
 • d. lift- en trappenhuizen voor parkeren;
 • e. watersportvoorziening.
4.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. voor parkeren geldt:
  • 1. maximum bouwhoogte: onder maaiveld;
 • b. voor in- en uitritten geldt:
  • 1. maximum bouwhoogte: 3,5 meter boven maaiveld;
  • 2. maximum bebouwd oppervlak boven maaiveld: 250 m2;
 • c. voor nutsvoorzieningen geldt:
  • 1. maximum bouwhoogte: 6 meter boven maaiveld;
  • 2. maximum bruto vloeroppervlak per gebouw: 25 m2;
 • d. voor lift- en trappenhuizen voor parkeren geldt:
  • 1. maximum bouwhoogte: 5 meter boven maaiveld;
  • 2. maximum bebouwd oppervlak boven maaiveld: 50 m2;
 • e. voor watersportvoorziening geldt:
  • 1. situering: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven';
  • 2. maximum bouwhoogte: onder maaiveld.
4.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt een maximum bouwhoogte van 6 meter.

4.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. voor watersportvoorzieningen geldt:
  • 1. situering: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven'.