direct naar inhoud van Artikel 5 Water - 1
Plan: De Houthaven - Parkeergarage Pontsteiger
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.E1006BPSTD-OH01

Artikel 5 Water - 1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. aanlegvoorzieningen voor een pontveer;
 • b. lift- en trappenhuizen voor parkeren;
 • c. steigers;
 • d. water.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming, met dien verstande dat gebouwen slechts zijn toegestaan ten behoeve van lift- en trappenhuizen voor parkeren.

5.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 3 meter boven maaiveld;
 • b. maximum bebouwd oppervlak boven maaiveld: 50 m2.
5.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 3 meter;
 • b. voor steigers geldt:
  • 1. maximum bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding 'aanlegsteiger': 25%;
  • 2. maximum bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'aanlegsteiger': 6 meter.
5.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. voor aanlegvoorzieningen voor een pontveer geldt:
  • 1. situering: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'aanlegsteiger'.