direct naar inhoud van Artikel 6 Water - 2
Plan: De Houthaven - Parkeergarage Pontsteiger
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.E1006BPSTD-OH01

Artikel 6 Water - 2

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. lift- en trappenhuizen voor parkeren;
 • b. steigers;
 • c. verkeersareaal;
 • d. water;
 • e. watersportvoorziening;
 • f. woonschepenligplaatsen.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming, met dien verstande dat gebouwen slechts zijn toegestaan ten behoeve van lift- en trappenhuizen voor parkeren.

6.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 3 meter boven maaiveld;
 • b. maximum bebouwd oppervlak boven maaiveld: 50 m2.
6.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. voor bruggen geldt:
  • 1. situering: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'brug';
 • b. voor steigers ten behoeve van watersportvoorzieningen geldt:
  • 1. situering: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven';
 • c. voor woonschepenligplaatsen geldt:
  • 1. maximum bouwhoogte: 3 meter.
6.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. voor watersportvoorzieningen geldt:
  • 1. situering: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven'.
 • b. voor woonschepenligplaatsen geldt:
  • 1. maximum aantal: 8 in het plan;
  • 2. maximum lengte: 35 meter;
  • 3. maximum breedte: 6 meter;
  • 4. maximum hoogte: 4,5 meter;
  • 5. maximum hoogte stuurhut: 5,5 meter, over een lengte van maximaal 20% van het woonschip;
  • 6. maximum aantal bijboten per woonschip: 1;
  • 7. maximum lengte bijboten bij woonschepen: 12 meter.