direct naar inhoud van Artikel 3 Gemengd
Plan: Vondelstraat 69-71
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.E1102BPSTD-OH01

Artikel 3 Gemengd

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. maatschappelijke voorzieningen;
  • b. kantoor;
  • c. dienstverlening;
  • d. woningen inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan huis / bedrijf aan huis;
  • e. bergingen en andere nevenruimten.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 3.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

3.2.2 Gebouwen

Voor bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. maximum bebouwingspercentage: 100% van het bouwvlak;
  • b. maximum goothoogte: zoals met de aanduiding 'maximale goothoogte' staat aangegeven;
  • c. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' staat aangegeven.