direct naar inhoud van Artikel 10 Horeca
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 10 Horeca

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Horeca aangegeven gronden zijn bestemd voor:

 • a. horeca in categorie 1 en 2 van de bij deze regels behorende Staat van horeca-activiteiten;

alsmede voor:

 • b. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 3', horeca in categorie 3 van de bij deze regels behorende Staat van horeca-activiteiten;

met de daarbij behorende:

 • c. gebouwen, tuinen en erven, groen, water, parkeervoorzieningen, terrassen, nutsvoorzieningen en overige voorzieningen.
10.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. voor gebouwen gelden de volgende maxima:
  • 1. bebouwingspercentage: 100 % van het bouwvlak;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' mogen de aangeduide hoogtes niet worden overschreden;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de aangeduide hoogte niet worden overschreden;
  • 4. buiten het bouwvlak zijn geen gebouwen toegestaan;
 • c. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima:
  • 1. bouwhoogte erfafscheiding voor de voorgevel: 1 meter;
  • 2. bouwhoogte erfafscheiding achter de voorgevel: 2 meter;
  • 3. bouwhoogte overige bouwwerken: 3 meter;
  • 4. bebouwingsoppervlakte overkappingen: 20 m².
10.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van horeca in categorie 3 en 4, indien het daarvoor niet specifiek is aangeduid.