direct naar inhoud van Artikel 11 Kantoor
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 11 Kantoor

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Kantoor aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren, al dan niet met baliefunctie;

met de daarbij behorende:

 • b. gebouwen, tuinen en erven, groen, water, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen.
11.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. voor gebouwen gelden de volgende maxima:
  • 1. bebouwingspercentage: 100 % van het bouwvlak;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' mogen de aangeduide hoogtes niet worden overschreden;
  • 3. buiten het bouwvlak zijn geen gebouwen toegestaan;
 • c. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima:
  • 1. bouwhoogte erfafscheiding voor de voorgevel: 1 meter;
  • 2. bouwhoogte erfafscheiding achter de voorgevel: 2 meter;
  • 3. bouwhoogte overige bouwwerken: 3 meter;
  • 4. bebouwingsoppervlakte overkappingen: 20 m².