direct naar inhoud van Artikel 12 Maatschappelijk
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 12 Maatschappelijk

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke dienstverlening;

met dien verstande dat:

 • b. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' uitsluitend een begraafplaats is toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'speeltuin', uitsluitend een speeltuin is toegestaan;

met de daarbij behorende:

 • d. gebouwen, tuinen en erven, groen, water, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, speel- en sportvoorzieningen en overige voorzieningen.
12.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. voor gebouwen gelden de volgende maxima:
  • 1. bebouwingspercentage: 100 % van het bouwvlak;
  • 2. goothoogte: de bestaande goothoogte, tenzij op de plankaart een andere hoogte is aangeduid;
  • 3. bouwhoogte: de bestaande bouwhoogte, tenzij op de plankaart een andere hoogte is aangeduid;
  • 4. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de aangeduide bouwhoogte niet worden overschreden;
  • 5. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' mogen de aangeduide hoogtes niet worden overschreden;
  • 6. buiten het bouwvlak zijn geen gebouwen toegestaan;
 • c. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima:
  • 1. bouwhoogte erfafscheiding voor de voorgevel: 1 meter;
  • 2. bouwhoogte erfafscheiding achter de voorgevel: 2 meter;
  • 3. bouwhoogte overige bouwwerken: 3 meter;
  • 4. bebouwingsoppervlakte overkappingen: 20 m²;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder a zijn ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' gebouwen toegestaan buiten het bouwvlak bouwvlak, met een bouwhoogte van maximaal 2,50 meter tot een maximale oppervlakte van 20% van het bestemmingsvlak;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a is ter plaatse van de aanduiding 'speeltuin' een speeltuingebouw toegestaan buiten het bouwvlak met een maximale bouwhoogte van 3 meter en een maximale oppervlakte van 250 m².
12.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

Ten dienste van de aanwezige maatschappelijke dienstverlening zijn ondergeschikte kantine en sportvoorzieningen toegestaan.