direct naar inhoud van Artikel 13 Recreatie
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 13 Recreatie

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. volkstuinen;
 • b. tuinhuizen;
 • c. verenigingsgebouwen;

met de daarbij behorende:

 • d. sanitaire voorzieningen, tuinen en erven, bergingen en andere nevenruimten, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen.
13.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. per volkstuin is maximaal 1 tuinhuis toegestaan;
 • b. voor een tuinhuisje gelden de volgende maxima:
  • 1. bouwhoogte: 3,55 meter;
  • 2. oppervlakte: 40 m²;
 • c. per tuinhuisje is maximaal 1 berging van ten hoogste 6 m² toegestaan met een maximale bouwhoogte van 3 meter;
 • d. op het terrein is maximaal 150 m² toegestaan voor een verenigingsgebouw, met een goothoogte van maximaal 3 meter en een bouwhoogte van 5 meter
 • e. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima:
  • 1. bouwhoogte erfafscheiding voor de voorgevel: 1 meter;
  • 2. bouwhoogte erfafscheiding achter de voorgevel: 2 meter;
  • 3. bouwhoogte overige bouwwerken: 3 meter;
  • 4. bebouwingsoppervlakte overkappingen: 20 m².
13.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van:

 • a. tuinhuisjes voor permanente bewoning;
 • b. tuinhuisjes voor bedrijfsactiviteiten.