direct naar inhoud van Artikel 14 Sport
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 14 Sport

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvelden;

met de daarbij behorende

 • b. sportfaciliteiten, zoals kantine, verenigings- en kleedruimten, tribunes, omheiningen, doelen, ballenvangers, dugouts en lichtmasten;

alsmede voor:

 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduidig - antennemast', een antennemast voor mobiele telecommunicatie met een bouwhoogte van maximaal 40 meter.
14.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. voor gebouwen gelden de volgende maxima:
  • 1. de gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden geplaatst, met dien verstande dat buiten het bouwvlak één opslagloods is toegestaan met een oppervlakte van 100 m² en een bouwhoogte van maximaal 3 meter;
  • 2. bebouwingspercentage: 100 % van het bouwvlak;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag deze aangeduide bouwhoogte niet worden overschreden;
  • 4. buiten het bouwvlak zijn geen gebouwen toegestaan;
 • b. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima:
  • 1. bouwhoogte erfafscheiding en omheiningen: 2 meter;
  • 2. bouwhoogte ballenvangers: 5 meter;
  • 3. bouwhoogte lichtmasten: 18 meter;
  • 4. bouwhoogte vlaggenmasten: 8 meter;
  • 5. overige bouwwerken: 4 meter;
  • 6. totale bebouwingsoppervlakte overkappingen: 20 m².
14.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

De in 14.1 genoemde gronden en bebouwing mogen mede worden gebruikt voor naschoolse opvang.