direct naar inhoud van Artikel 15 Tuin
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 15 Tuin

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen en erven behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen of ligplaatsen voor woonschepen;

alsmede voor:

 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - paardenbak', een paardenbak.
15.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

15.2.1 Bouwregels
 • a. Op en onder de in lid 15.1 genoemde gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan met inachtneming van de volgende maxima:
 • 1. bouwhoogte voor de voorgevel: 1 meter;
 • 2. bouwhoogte achter de voorgevel: 2 meter;
 • 3. bebouwingsoppervlakte: 4 m²;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a is in de tuin bij een ligplaats voor een woonschip, een bijgebouw toegestaan met een oppervlakte van 30 m² en een bouwhoogte van 3 meter;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a, is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-paardenbak' een omheining rond de paardenbak toegestaan met een maximale bouwhoogte van 1.50 meter.
15.2.2 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 15.2.1, voor de bouw van een erker aan de voor- of zijgevel, mits:

 • a. de grens van het bouwvlak en/of de grens van de bestemming Tuin met niet meer dan 1,50 meter wordt overschreden;
 • b. de erker niet meer dan 60% van de voorgevel beslaat en/of maximaal 40% van de zijgevel, van het gebouw waaraan wordt aangebouwd;
 • c. de erker in maximaal 1 bouwlaag op de begane grond wordt gebouwd;
 • d. de bouwhoogte van een erker niet meer bedraagt dan 25 centimeter boven de vloer van de eerste verdieping van het gebouw waaraan wordt aangebouwd.