direct naar inhoud van Artikel 27 Algemene gebruiksregels
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 27 Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met dit bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Wabo, wordt in ieder geval gerekend:

  • a. opslagdoeleinden, anders dan in verband met het toegelaten gebruik, waarbij in ieder geval als strijdig gebruik wordt aangemerkt: brand- en explosiegevaarlijke opslag, waaronder opslagruimte voor vuurwerk;
  • b. het plaatsen en/of geplaatst houden van onderkomens anders dan mogelijk volgens de planregels van de verbeelding;
  • c. het storten en/of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen;
  • d. het gebruik of laten gebruiken van de gebouwen voor een seksinrichting;
  • e. (raam)prostitutie;
  • f. andere doeleinden dan waarvoor burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor afwijken hebben verleend;
  • g. de vestiging van een andere functie, zonder daarbij te voorzien in voldoende parkeergelegenheid.