direct naar inhoud van Artikel 29 Algemene wijzigingsregels
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 29 Algemene wijzigingsregels

29.1 wro-zone - wijzigingsgebied 1

Het dagelijks bestuur is bevoegd om gronden de ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' (locatie Lies Bakhuyzenlaan) te wijzigen in de bestemming Wonen als bedoeld in artikel 19 en Tuin als bedoeld in artikel 15 en Verkeer - Verblijfsgebied als bedoeld in artikel 17, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 • a. het verhaal van kosten voor de gemeente is verzekerd;
 • b. vooraf de volgende onderzoeken plaatsvinden: bodem, geluid, flora- en fauna en archeologie;
 • c. maximaal 9 grondgebonden woningen worden gerealiseerd;
 • d. de bouwhoogte niet meer dan 8 meter bedraagt;
 • e. de goothoogte van de bijgebouwen bij de woningen niet meer bedraagt dan 3 meter en de bouwhoogte niet meer dan 5 meter.

29.2 wro-zone - wijzigingsgebied 2

Het dagelijks bestuur is bevoegd om gronden de ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' (locatie Langsom/Sloterweg) geheel of gedeeltelijk te wijzigen in de bestemmingen Horeca als bedoeld in artikel Artikel 10 en Groen als bedoeld in artikel Artikel 9, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 • a. het verhaal van kosten voor de gemeente is verzekerd;
 • b. vooraf de volgende onderzoeken plaatsvinden: bodem en flora- en fauna;
 • c. het bepaalde in de artikelen Artikel 22 Waarde - Cultuurhistorie en Artikel 23 Waarde - Archeologie in acht wordt genomen;
 • d. ter plaatse uitsluitend een pannenkoekenrestaurant is toegestaan;
 • e. de oppervlakte van het pannenkoekenrestaurant mag niet meer dan 195 m² bedragen;
 • f. de goothoogte van het pannenkoekenrestaurant mag niet meer dan 3 meter bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 7,5 meter;
 • g. een terras bij het pannenkoekenrestaurant mag niet meer dan 100 m² bedragen;
 • h. op eigen terrein worden tenminste 12 parkeerplaatsen gerealiseerd;
 • i. het perceel wordt groen ingericht, waarbij de parkeerplaatsen, het pannenkoekenrestaurant en het terras groen worden omzoomd met een haag of heester.